top of page

Vi är bäst på förändringsarbete

BLI EN AV SVERIGES FRÄMSTA FÖRÄNDRINGSLEDARE!

Att framgångsrikt leda människor i förändring är ovärderlig kunskap, inte minst i den tid vi nu lever...
Vi vet hur man leder och utvecklar både individer och organisationer i förändring. Våra metoder och verktyg bygger på Förändringens fyra rum.
 
Med våra certifieringsprogram får du kunskaper och insikter tillsammans med effektiva verktyg och metoder.  Certifierade förändringsledare bidrar till utveckling och resultat i alla typer av verksamheter, i Sverige och internationellt.

Teorin och modellen är en av de självklara valen vid utvecklings- och förändringsarbete. Som i dess helhet eller som ett komplement till de arbetssätt ni redan valt att arbeta med. 

Claes Janssen, PhD, är upphovsman till den erkända ledarskaps- och förändringsteorin Förändringens fyra rum

Från 1 februari 2021 har upphovsrätten till teorin, modellen och dess verktyg övergått till Wilson Utveckling AB, och drivs under det nya varumärket Janssen’s Model. Vi vidareutvecklar kontinuerligt hela konceptet för att möta dagens och framtidens utmaningar och behov. Samtliga verktyg är numer även digitaliserade.

Janssen’s Model certifierar och utbildar handledare som arbetar professionellt med alla typer av utvecklings- och förändringsarbeten. Det kan röra sig om allt från stora förändringsprojekt, skapande av rätt kultur och struktur i organisationer med ett gemensamt språk, till att hjälpa enskilda individer i såväl utveckling som förändring. Teorin, modellen och dess verktyg skapar förutsättningar för hållbara organisationer med välmående individer.

Vår vision: Janssen’s Model är det självklara valet vid professionellt förändrings- och utvecklingsarbete såväl nationellt som internationellt.

IMG_2453.jpeg

Claes Janssen 2021

bottom of page