top of page

Corporate Health Respnsibility

Vi gissar inte, vi vet...


Beskrivning av tjänsten

Våra helhetslösningar utgår från ett intelligent digitalt system, CHR Assessment. Ett system som låter alla medarbetare ge djupgående input inom tre olika områden. Resultatet mynnar ut i ett CHR-index som ger ett utgångsläge för utveckling och ett certifikat för attraktion av framtidens talanger.


Kontaktuppgifter

+46 (0)73 684 32 35

info@wilsonutveckling.se


bottom of page