top of page
Den här tjänsten är inte tillgänglig, kontakta oss för mer information.

Förändringskultur

Janssen´s Model


Beskrivning av tjänsten

Wilson Utveckling innehar upphovsrätten till Förändringens fyra rum, som ligger under det nya varrumärket Janssen´s Model. För dig som vill uppnå önskad kultur, ökat ansvar eller engagemang och står inför ett utvecklings- eller förändringsprojekt. Läs mer om Janssen´s Model på www.janssensmodel.se


Kontaktuppgifter

+46 (0)73 684 32 35

info@wilsonutveckling.se


bottom of page