top of page

Individutveckling

Verktyg och kunskap hur jag leder mig själv


Beskrivning av tjänsten

Att få insikter, kunskap och konkreta verktyg till min egen utveckling, kan skapa ökad tillfredsställelse för både mig själv och min omgivning. Vi tittar på var vi har vår självkänsla och självförtroende och arbetar med våra pådrivare, motivationsfaktorer och saker vi behöver ta tag i. Låt din bästa resa börja nu.


Kontaktuppgifter

+46 (0)73 684 32 35

info@wilsonutveckling.se


bottom of page