top of page
Den här tjänsten är inte tillgänglig, kontakta oss för mer information.

Ledningsgrupp

Utveckling av ledningsgrupp


Beskrivning av tjänsten

En framgångsrik ledningsgrupp skapar en framgångsrik organisation. Vad förväntas av oss i ledningsgruppen, hur och vad behöver vi göra för att uppfylla vårt uppdrag. Vi får kunskap och verktyg att bli mer effektiva och ta bättre beslut. Vi ökar vår kunskap och blir bättre i kommunikation, som team och individer. Med detta har vi bättre förutsättningar att skapa en önskvärd och framgångsrik företagskultur, engagemang och glädje!


Kontaktuppgifter

+46 (0)73 684 32 35

info@wilsonutveckling.se


bottom of page