top of page
Den här tjänsten är inte tillgänglig, kontakta oss för mer information.

Situationsanpassat ledarskap

2 dgr. Ge dina medarbetare rätt ledarskap som skapar utveckling


Beskrivning av tjänsten

Situationsanpassat ledarskap går ut på att ge medarbetaren rätt ledarskap i rätt situation. Vi tittar på vår primära ledarstil/ar genom en 360-analys, går igenom våra olikheter och motivationsfaktorer. Ni får konkreta verktyg och kunskap om kommunikation, feedback, coaching och svåra samtal. En intressant och utvecklande kurs!


Kontaktuppgifter

+46 (0)73 684 32 35

info@wilsonutveckling.se


bottom of page